Projeyi Yürütme: Projeyi Hayata Geçirme

Por: Coursera . en: , ,

 • Proje yürütmeye giriş
  • Kursun nasıl yapılandırıldığını, projenin hangi yönlerini takip etmeniz gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca değişiklikleri, bağımlılıkları ve riskleri nasıl etkili şekilde yönetebileceğinizi ve kritik riskleri paydaşlara nasıl bildireceğinizi keşfedeceksiniz.
 • Kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme
  • Kalite yönetimine dair farklı teknikler hakkında bilgi edineceksiniz. Müşterilerle etkili iletişim kurmayı ve müşteri memnuniyetini ölçmenin farklı yollarını öğreneceksiniz. Ayrıca sürekli iyileştirme ve süreç iyileştirmeye yönelik tekniklerin yanı sıra devam eden bir projedeki süreçleri iyileştirmek için retrospektif toplantısı düzenlemeyi öğreneceksiniz.
 • Veriler ışığında karar alma
  • Veri toplamanın önemini, projenin ihtiyaçlarını karşılamak için verileri nasıl önceliklendirebileceğinizi ve karar alma sürecinizi iyileştirmede verileri nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca etkin görseller ve sunum teknikleri kullanarak proje verilerinizi paydaşlara ve ekip üyelerine nasıl açıklayacağınızı öğreneceksiniz.
 • Liderlik ve etkileme becerileri
  • Ekibin başarısını etkileyen faktörleri, ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip dinamiğini nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Yüksek performans gösteren ekiplere proje hedeflerine ulaşmak için gereken etik ve kapsayıcı çalışma ortamını nasıl sağlayabileceğinizi keşfedeceksiniz. Ayrıca farklı teknikleri ve güç kaynaklarını kullanarak insanları nasıl etkileyebileceğinizi öğreneceksiniz.
 • Proje içinde etkili iletişim
  • Hangi araçların proje ekibi içinde etkili iletişim sağladığını, projenin başarılı olması için toplantıların nasıl düzenlenmesi ve yönetilmesi gerektiğini, projeyle ilgili güncel bilgilerin projenin paydaşlarına ve ekip üyelerine nasıl etkili bir şekilde iletileceğini öğreneceksiniz.
 • Projeyi kapatma
  • Projenin ne zaman tamamlandığına karar vermeyi ve projeyi kapatmanın neden önemli olduğunu öğreneceksiniz. Kapanış sürecinin adımlarını ele alacak ve proje kapanış belgelerini nasıl oluşturacağınızı ve paylaşacağınızı inceleyeceksiniz.

Plataforma