Proje Planlaması: Her Şeyi Bir Araya Getirmek

Por: Coursera . en: , ,

 • Planlama aşamasına başlama
  • Kursun nasıl yapılandırıldığını, planlamanın faydalarını, planlama aşamasının temel bileşenlerini, görevler ile ara hedefler arasındaki farkı ve ara hedeflerin nasıl belirleneceğini öğreneceksiniz.
 • Proje planı oluşturma
  • Proje planının neden gerekli olduğunu, hangi bileşenleri içerdiğini, nasıl doğru şekilde süre tahmininde bulunabileceğinizi, bu tahminlerin neden önemli olduğunu, proje planı oluşturmak için hangi araçlardan ve en iyi uygulamalardan yararlanabileceğinizi öğreneceksiniz.
 • Bütçe hazırlama ve satın alma süreçlerini yönetme
  • Risk yönetiminin ne olduğunu ve projenin başarısız olmasını önlemeye nasıl yardımcı olabileceğini, hangi araçların riskleri belirlemeye ve yönetmeye yardımcı olabileceğini, farklı risk türlerini nasıl belirleyeceğinizi ve bunların proje üzerindeki etkilerini nasıl ölçeceğinizi ve riskleri bildirmek ve çözmek için risk yönetimi planını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
 • Riskleri etkili bir şekilde yönetme
  • Risk yönetiminin ne olduğunu ve projenin başarısız olmasını önlemeye nasıl yardımcı olabileceğini, hangi araçların riskleri belirlemeye ve yönetmeye yardımcı olabileceğini, farklı risk türlerini nasıl belirleyeceğinizi ve bunların proje üzerindeki etkilerini nasıl ölçeceğinizi ve riskleri bildirmek ve çözmek için risk yönetimi planını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
 • İletişim ve dokümantasyonun düzenlenmesi
  • Basit bir iletişim planının unsurlarını, bir planın nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini, belgelemenin neden proje ekibi için görünürlük ve hesap verebilirlik sağladığını, belgeleri nasıl tek bir merkezi yerde toplayacağınızı, iş aramaya hazırlanırken deneyimlerinizi nasıl belgeleyeceğinizi ve aktarılabilir becerilerinizi nasıl vurgulayacağınızı öğreneceksiniz.

Plataforma