İnfertilite Hemşireliği (Infertility Nursing)

Por: Coursera . en: , ,

 • Fertilite ve İnfertilite Kavramları
  • Fertiliteyi etkileyen faktörler; infertilitenin tanımı, dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı, infertilite gelişimini etkileyen faktörler, infertilite neden toplumsal bir sağlık sorunudur?
 • Kadında İnfertiliteye Neden Olan Faktörler
  • Kadında infertilite yaratan faktörler; ovulasyon problemleri, tubal transport problemleri, uterin problemler, servikal ve vajinal problemler, diğer nedenler
 • Erkekte İnfertiliteye Neden Olan Faktörler
  • Erkekte infertilite yaratan faktörler; sperm üretimini bozan pretestiküler, testiküler ve posttestiküler faktörler
 • Kadında ve Erkekte İnfertilitenin Değerlendirilmesi
  • Erkek üreme sistemi ve sperm üretimi, kadında ve erkekte infertilite nedeninin araştırılması
 • İnfertilite Tedavileri
  • İnfertilite tedavileri; farmakolojik ajanlar, tedavi protokolleri, yardımcı üreme teknikleri, intrauterin inseminasyon, in vitro fertilizasyon, IVF başarısını ve sonucunu etkileyen faktörler, infertilite tedavisinde üçüncü taraf yaklaşımları
 • İnfertilitenin Tanı ve Tedavi Aşamasında Hemşirenin Rolü
 • İnfertilitenin Yükü
  • İnfertilitenin kadın, erkek ve çift üzerindeki etkileri, infertilitenin evlilik, cinsel yaşam ve sosyal yaşama etkileri, infertil bireylerde psikososyal sorunlar, infertilitenin psikososyal yükü
 • İnfertilite Tedavisi Başarısızlığı
  • İnfertilite tedavisi başarısızlığı; başarısız tedavi sonrası yaşananlar, bu süreçte eğitim ve danışmanlık, “Tedaviyi Bırakma” kavramı ve hemşirenin rol ve sorumlulukları

Plataforma