Etkili Konuşmada Retorik (Rhetoric in Effective Speaking)

Por: Coursera . en: , ,

 • RETORİK
  • Etkili konuşmaya dil ve düşünce boyutundan bakış.
 • Metin Okumaları ve Yorumlamaları
  • Dünya edebiyatında retorik örnekleri.
 • Doğaçlama Örnekleri
  • Konuşmayı geliştirebilmek için hazırlıksız konuşma uygulamaları.
 • Genel Bir Tekrar
  • Retoriğin daha öncesinde dikkat etmemiz gereken temel konuşma kuralları: Doğru kelime seçimi, düzgün duraklar, doğru vurgu ve tonlama

Plataforma