Etkili Konuşmada Retorik (Rhetoric in Effective Speaking)

Por: Coursera . en: , ,

Overview

Dört hafta sürecek bu ders etkili konuşmanın temel prensiplerini düşünceyle ve yöntemle desteklemeyi amaçlamaktadır. Metafor ve doğaçlamalardan faydalanılacaktır. Ünite bitimlerinde katılımcılardan doğaçlama uygulamaları beklenmektedir.

Syllabus

RETORİK
-Etkili konuşmaya dil ve düşünce boyutundan bakış.

Metin Okumaları ve Yorumlamaları
-Dünya edebiyatında retorik örnekleri.

Doğaçlama Örnekleri
-Konuşmayı geliştirebilmek için hazırlıksız konuşma uygulamaları.

Genel Bir Tekrar
-Retoriğin daha öncesinde dikkat etmemiz gereken temel konuşma kuralları: Doğru kelime seçimi, düzgün duraklar, doğru vurgu ve tonlama

Plataforma