Doğrusal Cebir II: Kare Matrisler, Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamalar / Linear Algebra II: Square Matrices, Calculation Methods and Applications

Por: Coursera . en: , ,

  • Doğrusal Cebir I'in Özeti / Summary of Linear Algebra I
  • Kare Matrislerde Determinant / Determinant in Square Matrices
  • Kare Matrislerin Tersi / Inverse of Square Matrices
  • Kare Matrislerde Özdeğer Sorunu / Eigenvalue Problem in Square Matrices
  • Matrislerin Köşegenleştirilmesi / Diagonalization of Matrices
  • Matris Fonksiyonları / Matrix Functions
  • Matrislerle Diferansiyel Denklem Takımları / Matrices and Systems of Differential Equations

Plataforma