Doğrusal Cebir I: Uzaylar ve İşlemciler / Linear Algebra I: Spaces and Operators

Por: Coursera . en: , ,

  • Doğrusal Cebirin Matematikdeki Yeri ve Kapsamı / Place and Contents of Linear Algebra
  • Düzlemdeki Vektörlerin Öğrettikleri / Learning From Vectors in the Plane
  • İki Bilinmeyenli Denklemlerin Öğrettikleri / Learning From Equations for Two Unknowns
  • Doğrusal Uzaylar / Linear Spaces
  • Fonksiyon Uzayları ve Fourier Serileri / Function Spaces and Fourier Series
  • Doğrusal İşlemciler ve Dönüşümler / Linear Operators and Transformations
  • Doğrusal İşlemcilerden Matrislere Geçiş / From Linear Operators to Matrices
  • Matris İşlemleri / Matrix Operations

Plataforma