Bitirme Projesi: Proje Yönetimini Gerçek Dünyada Uygulamak

Por: Coursera . en: , ,

 • Projeyi başlatma
  • Proje gereksinimlerini belirlemek, paydaşları değerlendirmek ve karşılaştığınız problemleri çözebilmek için proje belgelerini ve destekleyici materyalleri analiz etmeyi öğreneceksiniz. Proje başlatma belgesini tamamlayacak ve bu belgeyi projenin kapsamı ve hedefleri konusunda paydaşları ortak bir paydada buluşturmak için araç olarak kullanabileceksiniz. Proje hedeflerinizi SMART hale getirmek için hedefleri somut ve belirli hale getirecek ve proje hedeflerine öncelik vermelerini sağlamak için paydaşlarla iletişimde etkili müzakere becerilerini kullanacaksınız.
 • Proje planı oluşturma
  • Görevleri ve ara hedefleri belirlemek için proje belgelerini inceleyecek, internette araştırmalar yürütecek, önemli konuşmaları analiz edecek ve sonra bunları bir proje planında belgeleyecek ve önceliklendireceksiniz. Ayrıca proje görevleri için doğru zaman tahminleri yapmayı sağlayan etkili iletişim tekniklerini uygulayacaksınız.
 • Kaliteyi koruma
  • Projenin istenilen kalite seviyesine ulaştığından emin olmak için kalite yönetimi standartlarını belirlemeyi ve bu standartları referans alarak projeyi değerlendirmeyi öğreneceksiniz. Değerlendirme soruları ile anket soruları arasındaki farkı inceleyip nitel verileri etkili bir şekilde paylaşmayı öğreneceksiniz. Ayrıca katılımı, hesap verebilirliği ve pozitif gündemi teşvik ederek verimli bir retrospektif toplantısı gerçekleştirmeye yönelik stratejileri öğreneceksiniz.
 • Paydaşlarla etkili iletişim kurma
  • Proje sorunlarını paydaşlara iletmeyi ve eskale etmenin yanı sıra etkili raporlama stratejileri aracılığıyla etkinizi göstermeyi öğreneceksiniz. Ayrıca geçmişte dahil olduğunuz projeleri düşünerek, bir “asansör konuşması” yazarak ve yaygın sorular için cevaplar hazırlayarak proje yönetimi alanında bir iş görüşmesine hazırlanacaksınız.

Plataforma