Basic Notions in Physics – רעיונות מרכזיים בפיזיקה

Por: Coursera . en: , ,

Overview

במהלך מאות השנים האחרונות, פיתחה הפיזיקה מגוון רחב של רעיונות המאפשרים לתאר ולהסביר את העולם שסביבנו בדיוק מפליא ומתוך הבנה עקרונית עמוקה. חלק מרעיונות אלה נראים כיום פשוטים ומובנים, אבל חלקם מורכבים ויצירתיים עד כדי כך שיש מי שיגדירם כיצירות האינטלקטואליות הכבירות ביותר של האנושות.

קורס זה, אשר אינו דורש ידע מוקדם בפיזיקה או נטייה מתמטית, סוקר תחומי פיזיקה מגוונים, החל ממכניקה וכבידה, דרך אלקטרומגנטיות, גלים ואופטיקה, וכלה בתורת הקוונטים, ומציע טעימה ממבחר דוגמאות של רעיונות מרכזיים בפיזיקה. אלה כוללים, בין היתר את רעיון הסימטריה, חוקי שימור, מושגי האנרגיה והאנטרופיה, עקרון היחסות ותפיסת הזמן בפיזיקה, עקרון האוניברסליות ורעיון האיחוד, עקרונות מינימום, וכמובן, עקרון הפרה הכדורית החשוב. במהלך הקורס נכיר את השיטה המדעית עליה מבוססת ההתפתחות הרעיונית בפיזיקה, ונצפה בעשרות הדגמות וניסויים שיסייעו לנו בהבנת הרעיונות והמושגים האלה.

מומלץ לקחת את הקורס במלואו על פי סדר הפרקים, אולם ישנה אפשרות לבחור מבין כמה מסלולי למידה מקוצרים.


נושאי הלימוד:

ראשית המכניקה – הולדתה של השיטה המדעית המודרנית
תורת הכבידה – הצלחתה של השיטה המדעית המודרנית
אלקטרוסטטיקה – האיחוד המופלא בין חשמל, מגנטיות ואור
סימטריה ושבירתה – עקרון הסימטריה מימי היוונים ועד ימינו
חוקי שימור בפיזיקה – מה שהיה הוא שיהיה
רעיון האוניברסליות בפיזיקה – תנודות וגלים
אור ואופטיקה – רבדים שונים של הבנה
מושג הזמן בפיזיקה – הקשר למהירות האור ולשיקולים סטטיסטיים
תורת הקוונטים – הרעיונות המשונים והמופלאים מכולם


על מנת לצבור קרדיט אקדמי של אוניברסיטת תל אביב עבור הקורס, יש לעמוד בהצלחה בבחינה שמתקיימת באוניברסיטת תל אביב. תוכלו למצוא מידע נוסף בקישור-
https://tauonline.tau.ac.il/registration

בנוסף, ניתן להתקבל לחלק ממסלולי הלימוד באוניברסיטת תל אביב באמצעות הקורסים המקוונים - קראו עוד כאן-
https://go.tau.ac.il/b.a/mooc-acceptance

מורים המעוניינים ללמד את הקורסים בכיתותיהם מוזמנים לקרוא בקישור הבא על תוכנית תיכון אקדמי מקוון-
https://tauonline.tau.ac.il/online-highschool

Plataforma